Tuyển Dụng

Tuyển kỹ sư kỹ thuật thiết kế lắp điều hòa không khí
Tuyển kỹ sư kỹ thuật thiết kế lắp điều hòa không khí

Tuyển kỹ sư kỹ thuật thiết kế lắp điều hòa không khí. Điều Hòa Minh Phát tuyển kỹ sư thiết kế điều hoà để phục vụ cho các dự án. Tuyển kỹ sư, kỹ thuật thiết kế lắp điều hòa1. Tuyển kỹ sư thiết kế hệ thống điều hòa không khí♻️ Quyền lợi:Được hưởng phần trăm bán hàng; phần trăm thiết...
Xem chi tiết

TUYỂN 5️⃣ KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐHKK
TUYỂN 5️⃣ KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐHKK

#ĐIỀUHOÀMINHPHÁTTuyểnDụng ? TUYỂN 5️⃣KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐHKK♻️ Quyền lợi: ✔️ Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp ✔️ Được hưởng phần trăm dự án, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và mức độ đóng góp ✔️ Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao...
Xem chi tiết