Chính sách đổi trả hàng

Quý Khách thanh toán trước khi nhận hàng:

Hàng hóa không được kiểm tra, phải giữ nguyên đai nguyên hộp.

Hàng hóa khi thay đổi mà không có lỗi gì của nhà sản xuất phải thông báo cho cơ sản bán hàng

Trường hợp đổi trả không lý do phải chịu phí và chờ thẩm định hàng hóa của hãng.